Lake Cargelligo Local Court

Lake Cargelligo Courthouse

Court Details

Telephone: (02) 6898 1005
Fax: (02) 6898 1248
Street Address: 51 Canada Street
LAKE CARGELLIGO NSW 2672

Postal Address: PO BOX 79
LAKE CARGELLIGO NSW 2672

Registry Hours: 9.30AM TO 1.00PM & 2.00PM TO 3.30PM